Language: HeEn

Navigation

Change language

COMPANY NEWS

הקמת מעבדת נוספת למגזר החרדי
22.10.2015
חברה הייתה מהראשונות שפעלו להכנסת עובדות ועובדים חרדים לתחום הייטק. כבר בשנת 2009 הקימה צוות תוכנה נוסף במגזר החרדי בהר חוצבים וכיום כבר מעסיקה כ- 100 עובדים בארגונים שונים הפרוסים ברחבי המדינה. העובדים הינם בוגרי קורס מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה, ידע ומדע) ובעלי הכשרה מקצועית ברמה גבוהה ביותר בתחום פיתוח ובדיקת תוכנה.
News

OUR NEWS

הקמת מעבדת נוספת למגזר החרדי
22.10.2015
The $100K Combating Terrorism Technology Startup Challenge
14.10.2014